Fantech Vietnam
Contact Fantech Vietnam
Fantech Facebook Fantech Tweeter Fantech Google Plus Fantech Linkedin
Vietnamese language   English language

Tính lưu lượng trao đổi gió cho phòng

user techtalk ((Mr) Nguyễn văn Phong - ĐHCN tp HCM)

cho em hỏi tính chọn quạt cho nhà vệ sinh thể tích 88m3 làm như thế nào ạ?

Xác định lưu lượng gió trong phòng được tính toán như sau:

Lượng khí (m3/giờ) = thể tích phòng (m3) x tỷ lệ số lần trao đổi khí trên giờ (ACH - Air Change Rate Per Hour)

Cho nhà vệ sinh gia đình: min. 10 đến max. 15 (lần trên giờ) (theo qui định của tiêu chuẩn AS1668)
88 x 15 = 1320 m3/giờ.

Hoặc bạn dùng phần mềm Fantech để nhập thông số với nhiều loại phòng khác nhau như ảnh:Tham khảo thêm bảng hệ số số lần trao đổi khí:

+ Assembly halls (4-6)

+ Bakeries (20-30)

+ Bathrooms: Residenttial (6-8)

+ Bathrooms and Showers: Public (14-20)

+ Battery Rooms : refer AS 2676 (6-8)

+ Bedroom (2-4)

+ Billiard Rooms (6-8)         

+ Boiler Houses (20-30)

+ Cafes and Coffee Bars (10-22)

+ Canteens (8-12)

+ Cellars (1-5)

+ Churches (0-1)

+ Cinemas/ Theatres (10-15)

+ Cinemas/ Theatres : Smoking (20-30)

+ Cleaners Store (15-30)

+ Club Rooms (8-10)

+ Conference Room (8-12)

+ Computer Room (6-12)

+ Dance Halls (6-8)

+ Dance Halls: Smoking (12-16)

+ Engine Rooms (20-30)

+ Factories/Workshops (6-10)

+ Foundries (20-30)

+ Garages (6-8)

+ Garbage Rooms (7-15)

+ Hospitals: Gereral Wards (4-6)

+ Hotel Bars (4-6)

+ Kitchens: Commercial or School (15-20)

+ Kitchens: Domestic (10-15)

+ Laboratories (4-6)

+ Laundries: Residential (6-10)

+ Laundries: Commercial ( 11-20)

+ Machine Shops (6-10)

+ Offices (4-6)

+ Offices : Smoking (12-20)

+ Paint Shops (30-60)

+ Photocopy and Fax Rooms (11-20)

+ Photographic Darkrooms (10-15)

+ Residences (1-2)

+ Restaurants (6-10)

+ Restaurants: Smoking (12-20)

+ School Classrooms (2-3)

+ Storage Areas (1-2)

+ Swimming Baths and Spas ( 20-30)

+ Toilets: Residential (10-15)

+ Toilets: Public (11-20)


Fantech thành lập năm 1973 tại Melbourne Úc, thành viên của tập đoàn Elta Anh:

faq